Powierz swoje finanse ekspertom i skup się na rozwoju swojej firmy. Sprawdź, dlaczego nasze usługi są wyborem numer jeden w świecie księgowości.

O Firmie

 Biuro rachunkowe istnieje od 1992 roku i jest firmą rodzinną.

     Od pierwszych chwil działalności naszego biura rachunkowego staramy się doskonalić i podwyższać jakość świadczonych usług. Zwracamy szczególną uwagę na zatrudniony personel. Dlatego osoby w naszym biurze księgowym charakteryzuje dobre przygotowanie merytoryczne, rzetelność i profesjonalizm. Ma to bezpośrednie przełożenie na poziom zadowolenia naszych klientów. Oferta naszego biura rachunkowego skierowana jest do przedsiębiorców, którzy chcą prowadzić interesy, a rozliczenia pozostawić profesjonalistom.

     Obsługujemy podmioty o różnym profilu działalności i formie prawnej. Klientami biura rachunkowego Czwarno s.c. są zarówno spółki prawa handlowego jak i małe jednoosobowe przedsiębiorstwa opodatkowane w sposób zryczałtowany.

     Biuro księgowe Czwarno s.c. jest firmą nowoczesną, która dopasowuje się do wymagań swoich klientów. Sugestie naszych klientów są dla nas ważne.

     Nasze biuro księgowe oferuje kompleksową obsługę rachunkowo-księgową przedsiębiorstw, na którą składają się: obsługa księgowa, obsługa kadrowo-płacowa. Na naszą obsługę księgową składa się wiele elementów. Na życzenie klienta reprezentujemy go w urzędach, sporządzamy miesięczne deklaracje podatkowe, deklaracje do GUS, itp.

     W zakresie usług kadrowo-płacowych nasze biuro rachunkowe prowadzi dokumentację kadrową od umów o pracę, poprzez deklaracje ZUS i rocznych deklaracji podatkowych dla pracowników po wypowiedzenia i rozwiązanie stosunku pracy.

Misja

Misja naszego biura rachunkowego jest świadczenie wysokiej jakości usług księgowych i finansowych, które przyczyniają się do sukcesu naszych klientów. Naszym celem jest zapewnienie kompleksowej obsługi finansowej, która pozwala przedsiębiorcom skoncentrować się na rozwoju swoich działalności, mając pewność, że ich sprawy księgowe są w pełni profesjonalnie i dokładnie zarządzane.

Wizja

Wizja naszego biura rachunkowego polega na tym, aby stać się najbardziej zaufanym i cenionym partnerem biznesowym dla naszych klientów w zakresie usług księgowych i finansowych. Pragniemy tworzyć pozytywną i trwałą wartość dla naszych klientów, pomagając im w osiąganiu sukcesu i wzrostu ich przedsiębiorstw.

Usługi

Bez tytułu-min

Księgi Rachunkowe

 • Opracowanie zakładowego planu kont.
 • Bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych.
 • Sporządzanie deklaracji, rozliczeń w zakresie podatku dochodowego (CIT) i podatku od towarów i usług (VAT).
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych wraz z miesięcznym naliczaniem amortyzacji.
 • Sporządzanie bilansów, rachunków wyników.
 • Okresowe sporządzanie sprawozdań dla GUS i NBP.
 • Przygotowywanie niezbędnych zestawień pomocnych w zarządzaniu jednostką dla Zarządu, Rady nadzorczej itp.
 • Konsolidację sprawozdań finansowych.
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych wraz z miesięcznym naliczaniem amortyzacji.
 • Sporządzanie bilansów, rachunków wyników.
 • Okresowe sporządzanie sprawozdań dla GUS i NBP.
 • Przygotowywanie niezbędnych zestawień pomocnych w zarządzaniu jednostką dla Zarządu, Rady nadzorczej itp.
 • Konsolidację sprawozdań finansowych.
rawpixel-799380-unsplash.jpg

Podatkowe Księgi Przychodów i Rozchodów

 • Bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych.
 • Sporządzanie deklaracji, rozliczeń w zakresie podatku dochodowego PIT) i podatku od towarów i usług (VAT).
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych wraz z miesięcznym naliczaniem amortyzacji, oraz ewidencji wyposażenia.
 • Bieżące udzielanie porad w zakresie przepisów prawa podatkowego.
 • Sporządzanie rozliczeń rocznych.
rawpixel-557123-unsplash.jpg

Ryczałt ewidencjonowany

 • Miesięczne naliczanie podatku (PPE).
 • Bieżące prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku (VAT).
 • Sporządzanie rozliczeń rocznych.
rawpixel-557123-unsplash.jpg

Płace i Kadry

 • Sporządzanie list płac dla pracowników etatowych, oraz rachunków do umów zlecenia i o dzieło.
 • Sporządzanie miesięcznych deklaracji ZUS, naliczanie podatku od wypłaconych wynagrodzeń.
 • Zgłaszanie nowych pracowników do ZUS.
 • Przygotowywanie dokumentacji związanej z zatrudnieniem. Umów o pracę, umów zlecenia i o dzieło, świadectw pracy itp.
 • Sporządzanie zestawień wypłaconych wynagrodzeń i odprowadzonych składek ZUS.
 • Wyprowadzanie zaległości.

Kontakt

Po więcej informacji proszę o skontaktowanie się jedną z możliwych opcji

Numer Telefonu

22 729 70 63

Email

biurorachunkowe@czwarno.pl

Adress

Powstańców Warszawy 3/2, 05-840 Brwinów

Nasza Wielka zaleta

Dzięki naszemu zaawansowanemu systemowi, po wyliczeniu podatków i wpisaniu kwot, otrzymasz natychmiastowe powiadomienia drogą e-mail lub SMS dotyczące Twoich zobowiązań wobec US, ZUS czy PFRON. Niezależnie od tego, gdzie się znajdujesz, masz pełny dostęp do deklaracji Twojej firmy, wystarczy, że połączysz się z internetem. Dodatkowo, możesz oznaczyć fakt opłacenia podatków w systemie. Jeżeli zdarzy się, że nie opłacisz podatków w ustawowym terminie, nasz system na bieżąco wyliczy dla Ciebie należne odsetki karne.

Nie musisz się martwić o termin dostarczenia miesięcznych lub kwartalnych dokumentów do naszego biura rachunkowego. Nasz system przypomni Ci o konieczności dostarczenia tych dokumentów w ustalonym terminie, który znajduje się w umowie. Co więcej, możesz jednym kliknięciem załączyć i bezpiecznie wysłać dokumenty do biura rachunkowego za pomocą szyfrowanego protokołu.

Masz możliwość korespondencji na poziomie każdej pojedynczej deklaracji. Nie musisz przeszukiwać wielu maili – wystarczy wybrać miesiąc w roku oraz deklarację, aby zobaczyć pełną historię korespondencji z nią związaną.

Dzięki naszemu systemowi jesteś zawsze dobrze poinformowany, oszczędzając cenny czas i zapewniając bezpieczne przechowywanie danych. Skorzystaj i zobacz, jak usprawni ona twoje działanie.

GŁÓWNE FUNKCJONALNOŚCI DLA KLIENTÓW BIUR RACHUNKOWYCH

DOKUMENTY MIESIĘCZNE/KWARTALNE
– szybkie i bezpieczne dostarczanie dokumentów do biura rachunkowego (szyfrowany protokół)
– możliwość podglądu dostarczonych dokumentów, dosłania dodatkowych dokumentów
– automatyczne przypominanie o konieczności dostarczenia dokumentów po terminie ustalonym umową z biurem rachunkowym

-FAKTURY
– bieżący podgląd wystawionych przez biuro faktur za obsługę
– możliwość opłacenia faktur poprzez e-płatności
– możliwość pobrania faktur w formacie PDF

ZESTAWIENIE ROCZNE
– bieżący podgląd rozliczeń wszystkich deklaracji
– podgląd kwot podatków
– podgląd załączonych deklaracji PDF
– podgląd historii zmian deklaracji (korekty deklaracji)
– możliwość pobrania deklaracji PDF
– możliwość oznaczania opłacenia podatków
– bieżący podgląd należnych odsetek od nieopłaconych w terminie podatków
– możliwość dodawania uwag i zadawania pytań do poszczególnych deklaracji – CHAT

NIEOPŁACONE DEKLARACJE
– bieżący podgląd wszystkich nieopłaconych podatków
– bieżący podgląd kwot podatków oraz należnych odsetek podatkowych
– możliwość oznaczania opłacenia deklaracji z podaniem kwoty oraz daty opłacenia