Czwarno s.c. Biuro rachunkowe

Strefa klienta

Zakres usług

Nasze zalety

FAQ

Czym jest Strefa Klienta

Niezależnie od tego, gdzie się znajdujesz, masz pełny dostęp do deklaracji Twojej firmy, wystarczy, że połączysz się z internetem.

Ponad 30 lat doświadczenia

Zakres usług

Księgi Rachunkowe

 • Opracowanie zakładowego planu kont.
 • Bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych.
 • Sporządzanie deklaracji, rozliczeń w zakresie podatku dochodowego (CIT) i podatku od towarów i usług (VAT).
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych wraz z miesięcznym naliczaniem amortyzacji.
 • Sporządzanie bilansów, rachunków wyników.
 • Okresowe sporządzanie sprawozdań dla GUS i NBP.
 • Przygotowywanie niezbędnych zestawień pomocnych w zarządzaniu jednostką dla Zarządu, Rady nadzorczej itp.
 • Konsolidację sprawozdań finansowych.
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych wraz z miesięcznym naliczaniem amortyzacji.
 • Sporządzanie bilansów, rachunków wyników.
 • Okresowe sporządzanie sprawozdań dla GUS i NBP.
 • Przygotowywanie niezbędnych zestawień pomocnych w zarządzaniu jednostką dla Zarządu, Rady nadzorczej itp.
 • Konsolidację sprawozdań finansowych.

Podatkowe Księgi Przychodów i Rozchodów

 • Bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych.
 • Sporządzanie deklaracji, rozliczeń w zakresie podatku dochodowego PIT) i podatku od towarów i usług (VAT).
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych wraz z miesięcznym naliczaniem amortyzacji, oraz ewidencji wyposażenia.
 • Bieżące udzielanie porad w zakresie przepisów prawa podatkowego.
 • Sporządzanie rozliczeń rocznych.

Ryczałt ewidencjonowany

 • Miesięczne naliczanie podatku (PPE).
 • Bieżące prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku (VAT).
 • Sporządzanie rozliczeń rocznych.

Płace i Kadry

 • Sporządzanie list płac dla pracowników etatowych, oraz rachunków do umów zlecenia i o dzieło.
 • Sporządzanie miesięcznych deklaracji ZUS, naliczanie podatku od wypłaconych wynagrodzeń.
 • Zgłaszanie nowych pracowników do ZUS.
 • Przygotowywanie dokumentacji związanej z zatrudnieniem. Umów o pracę, umów zlecenia i o dzieło, świadectw pracy itp.
 • Sporządzanie zestawień wypłaconych wynagrodzeń i odprowadzonych składek ZUS.
 • Wyprowadzanie zaległości.

Czy jesteś zainteresowany uzyskaniem dodatkowych informacji na temat naszej oferty?

Kontakt

Zadzwoń a chętnie udzielimy Ci szczegółowych informacji lub umówimy się na konsultację, aby omówić Twoje potrzeby.

Adress

Powstańców Warszawy 3/2, 05-840 Brwinów

Email

czwarno.sc@gmail.com

Numer telefonu

22 729 70 63

Kontakt

Powstańców Warszawy 3/2, 05-840 Brwinów

22 729 70 63
czwarno.sc@gmail.com